Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu StrefaRandki.pl

DEFINICJE

 • StrefaRandki.pl - portal dla wszystkich singli i osób samotnych, które chcą poznawać pasujące do nich osoby i umawiać się na randkę
 • Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu, przegląda artykuły, miejsca lub szuka partnera na serwisie
 • Firmy - firmy, które zostały zarekomendowane przez użytkowników do bazy miejsc przyjaznych na randkę

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Właścicielem StrefaRandki.pl jest firma Find@Way z siedzibą w Warszawie, ul. Powstańców Śląskich 106d/75
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania przez Firmy w portalu StrefaRandki.pl informacji o prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
 3. Korzystanie przez Użytkowników z StrefaRanki.pl jest bezpłatne za wyjątkiem korzystania z organizacji randki
 4. Prawa autorskie:
  1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują firmie Find@Way - właścicielowi StrefaRandki.pl.

II. OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność:
  1. Użytkownik rejestrując się ponosi wszelką odpowiedzialności za przekazane portalowi StrefaRandki.pl dane, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.
 2. StrefaRandki.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych referencji oraz opinii zamieszczanych w portalu przez klientów danej Firmy. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału StrefaRandki.pl. Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu.
 3. StrefaRandki.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Firmę w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Sytuacja, o której mowa w zd. 1 dotyczy także odmowy dostarczenia klientowi towaru przez Firmę oraz odmowy wykonania usług.
 4. StrefaRandki.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 5. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę StrefaRandki.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię StrefaRandki.pl. W przypadku takiego postępowania po stronie Firmy, StrefaRandki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Firmy z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
 6. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

III. REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej info@strefarandki.pl
 2. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i biegnie z chwilą otrzymania zgłoszenia przez StrefaRandki.pl. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w zd. 1. może ulec wydłużeniu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Firma zostanie poinformowana drogą elektroniczną.
 3. StrefaRandki.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Użytkownika.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.
 2. Zarejestrowany użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.
Tagi
Zobacz także: Szybkie randki | Szukam męża, żony | Sympatia | Randki Trójmiasto | Single Trójmiasto | Portale randkowe | Pani pozna Pana | Biuro matrymonialne Trójmiasto | Ogłoszenia i anonse matrymonialne

magic by: optymalizacja procesów w firmie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.